09354066029 kheyrieh@shsh.ir

امور جاری

Description

صدقات: با پرداخت صدقات روزانه می‌توانید در تأمین مایحتاج خانواده‌ها مشارکت کنید

پرداخت آنلاین صدقات

 

فطریه عام: یکی از احکام، ماه مبارک و پر خیر و برکت رمضان پرداخت فطریه عام است و طبق احکام بر هر فرد مسلمان بالغ، عاقل و هوشیار که فقیر نباشد واجب است در پایان ماه مبارک رمضان برای خود و افراد تحت تکلفش زکات فطره پرداخت کند. میزان زکات فطریه بر طبق نظر مرجع تقلید فرد تعیین و اعلام می‌شود.

پرداخت آنلاین فطریه عام

 

فطریه سادات: پرداختن فطریه از احکام ماه مبارک رمضان است و بر هر فرد مسلمان بالغ، عاقل و هوشیار که فقیر نباشد واجب است در پایان ماه مبارک رمضان برای خود و افراد تحت تکلفش زکات فطره پرداخت کند. میزان زکات فطریه بر طبق نظر مرجع تقلید فرد تعیین و اعلام می‌شود.  قابل توجه است که در موضوع فطریه برای افراد سادات احکام خاصی وجود دارد. فطریه سادات به افراد فقیر سید می‌رسد و سادات نمی‌توانند فطریه خود را به غیر سید بدهند همچنین سادات فقیر نیز نمی‌توانند از افراد غیر سید فطریه دریافت کنند.

پرداخت آنلاین فطریه سادات

کفاره غیرعمد

کفاره به دو گونه است، کفاره عمد ناظر به زمانی است که فرد عمدا و بدون داشتن عذری موجه از نظر شرع اقدام به روزه‌خواری نماید و کفاره غیر عمد مربوط به زمانی می‌شود که فرد به دلیل داشتن عذری موجه مانند بیماری، بارداری، شیردهی و مواردی از این دست روزه‌خواری نماید.

شما می‌توانید کفاره غیرعمد خود را از طریق لینک زیر واریز کنید. این مبلغ بر طبق نظر مرجع تقلید هر فرد تعیین می‌شود. (خیریه از پذیرش کفاره عمد معذور است)

پرداخت آنلاین فطریه سادات

رد مظالم

«رد مظالم» در لغت به معنای تبرئه از حقوق دیگران است، ولی در اصطلاح فقهی به صدقه‌ای گفته می‌شود که شخصی از طرف مالک پرداخت می‌کند که البته همراه با ضوابط خاصی است. برای دریافت جزئیات بیشتر به موارد رد مظالم به نظرات مراجع تقلید مراجعه شود.

شما می توانید مبالغ رد مظالم خود را به صورت آنلاین واریزی کنید.

پرداخت آنلاین رد مظالم

قربانی و عقیقه

در احکام قربانی به دو بخش واجب و مستحب تفکیک می‌شود. عقیقه یک نوع از قربانی‌های مستحب است که برای حفظ  نوزاد از بلاها قربانی صورت می‌گیرد و بنابر احادیث، عقیقه از سنت‌ها و سیره مورد تأکید معصومین بوده است.

شما می‌توانید انجام قربانی‌های خود را به خیریه بسپارید و پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ یک قربانی در این امر مشارکت کنید. گوشت‌های قربانی بین خانواده‌های تحت پوشش خیریه توزیع می‌شود.

پرداخت آنلاین قربانی

مصارف عام

پرداخت آنلاین برای مصارف عام

کمک‌های مهربانانه شما در این قسمت به صلاحدید خیریه برای خانواده‌های مختلف استفاده می‌شود.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “امور جاری”

Your email address will not be published.

%
Fund Raised
  • 500000 تومانPledged
  • 2Backers