در کار خیر شریک باشید

  نشانی:

  تهران، خیابان دماوند، جنب پمپ بنزین قاسم آباد، ساختمان شهروند(لیوار)، طبقه هفتم

  شماره تماس:

  02188759790

  09354066029

  آدرس الکترونیکی:

  kheyrieh@shsh.ir