09354066029 kheyrieh@shsh.ir

ماموریت

ماموریت

ماموریت ما

فعالیت های خیریه بیشتر به رفع نیازهای قشر دانشجو اختصاص دارد زیرا اعتقاد ما بر این است که کمک به ارتقاء سطح دانش جامعه اولین و مهمترین قدم برای برطرف کردن مشکلات فرهنگی و اخلاقی جامعه است که پیشرفت و رفاه را به همراه خواهد داشت
از آنجا که موسسه خیریه‌ای با دیدگاه کمک به دانشجویان نیازمند با حفظ شأن و رعایت حساسیت این گروه خاص وجود نداشت بر آن شدیم تا فعالیت‌های خود را در راستای کمک به این عزیزان قرار دهیم.
فعالیت‌های ما تنها به حمایت از قشر دانشجو محدود نمی‌شود بلکه ما کمک‌ به خانواده‌های نیازمند را هم در دستور کار داریم و هم اکنون تعدادی از این خانواده‌ها به صورت منظم و ماهیانه از کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیریه بهره ­‍‌مند هستند.
فعالیت های جانبی خیریه شامل جهیزیه ازدواج، هزینه های درمانی، ودیعه منزل، کمک هزینه تحصیل و ادای دین و ... می‌باشد.