09354066029 kheyrieh@shsh.ir

پرداخت ماهانه

پرداخت ماهانه

پرداخت ماهانه

#پرداخت_ماهانه
#دانشجو#خانواده
✍️مستمری ماهانه مددجویان تحت‌پوشش ‌خیریه در این هفته به حسابشان واریزشد😊
مستمري هر كدام از مددجوها، با توجه به شرایط آنها تعیین و در اواخر هرماه به حسابشان واریز می‌شود.
📢شما هم‌ می‌توانید با به عهده گرفتن تمام یا قسمتی از این مستمري ماهانه در حل مشکلات این عزیزان سهیم شوید.

🌺حس خوب مهربانی🌺
@MehreAftab8
www.mohebanereza.ir

پاسخ دهید

Your email address will not be published.