09354066029 kheyrieh@shsh.ir

خانواده

خانواده

خانواده

#خانواده
یکی از خانواده‌هایی که مدتی است تحت پوشش خیریه قرار گرفته، مادری است که دو فرزند خردسال خود را با درآمد یارانه سرپرستی می‌کند. همسر این خانم حدود 2سال پیش به دلیل سرطان فوت شده. این مادر برای تأمین هزینه‌های زندگی، در منازل دیگران کارهای نظافتی انجام می‌دهد.
نداشتن پدر و نبودن مادر در منزل، شرایط نامطلوبی را برای فرزندان به‌وجود آورده است.

شما عزیزان می‌توانید با کمک‌های خود در حمایت از خانواده‌های خیریه مشارکت کنید.
شمار کارت خیریه :                                                                                5859837000462453

🌺حس خوب مهربانی🌺

@MehreAftab8
www.mohebanereza.ir
http://instagram.com/@Kheirye.mohebanoreza

پاسخ دهید

Your email address will not be published.