09354066029 kheyrieh@shsh.ir

حمایت از بیماران مبتلا به کرونا

حمایت از بیماران مبتلا به کرونا

حمایت از بیماران مبتلا به کرونا

? در این روزهای سخت کرونایی برخی از خانواده‌ها و دانشجویان خیریه هم درگیر این بیماری منحوس شده‌اند و احتیاج به مواد غذایی و کمک‌های درمانی دارند که خیریه با ارسال سبد کالایی و پرداخت کمک‌هزینه‌های درمانی سعی دارد از مشکلات این عزیزان بکاهد. در همین راستا از شما خیرین مهربان دعوت می‌شود تا برای حمایت از خانواده‌هامبتلا به کرونا در تامین هزینه‌های درمانی و تهیه سبد کالا خیریه را کمک کنید تا بتوانیم با همراهی شما مهربانان بخشی از هزینه‌ها و مشکلات این عزیزان را کاهش دهیم.
شایان ذکر است که برخی از این عزیزان به دلیل مشکلات ریوی پیش آمده به دستگاه اکسیژن‌ساز نیاز دارند. شما عزیزان‌ می‌توانید برای تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز مشارکت بفرمایید.