09354066029 kheyrieh@shsh.ir

خرید و اهدای یک دستگاه چرخ خیاطی به یکی از دانشجویان تحت‌پوشش

حس خوب مهربانی

خرید و اهدای یک دستگاه چرخ خیاطی به یکی از دانشجویان تحت‌پوشش

خرید و اهدای یک دستگاه چرخ خیاطی به یکی از دانشجویان تحت‌پوشش

خیریه در جهت اشتغال‌زایی یک دستگاه چرخ خیاطی خریداری و به یکی از دانشجویان تحت‌پوشش اهدا کرد.
این دانشجوی خوش فکر و پرتلاش قصد دارد با فعالیت در این زمینه درآمدی برای خود و خانواده‌اش کسب کند و کم‌کم از پوشش خیریه خارج شود.
امیدواریم ‌چرخ کسب و کارش بچرخد و درآمد خوبی داشته باشد.