09354066029 kheyrieh@shsh.ir

خرید تلویزیون و یخچال فریزر برای خانواده‌ها

خرید تلویزیون و یخچال فریزر برای خانواده‌ها

خرید تلویزیون و یخچال فریزر برای خانواده‌ها

یک خانواده چهار نفره که شامل یک مادر، دو فرزند در سنین نه و ده سال و مادربزرگشان می‌باشند و به تازگی تحت پوشش خیریه قرار گرفته‌اند، نیازمند یک دستگاه تلویزیون و یخچال بودند.

به لطف خدا با کمک یکی از خیرین‌ مهربان یک تلویزیون و یک یخچال فریزر خریداری و به ایشان تحویل داده شد.