09354066029 kheyrieh@shsh.ir

ثبت نام

ثبت نام

 

پذیرش مدد جو

⭕️ فرم معرفی مددجو
(اگر دانشجو یا خانواده‌ای می‌شناسید که نیاز به دریافت حمایت دارند با پر کردن این فرم (+) آن‌ها را به ما معرفی کنید.)
⭕️ فرم تقاضای دریافت حمایت از خیریه
(اگر متقاضی دریافت حمایت از خیریه هستید این فرم (+) را تکمیل نمایید.)