09354066029 kheyrieh@shsh.ir

اهدای گوشی دانش‌آموزی

اهدای گوشی دانش‌آموزی

اهدای گوشی دانش‌آموزی

دو دانش‌آموزی که پدرشان به دلیل بیماری صرع امکان کار مداوم و سخت را ندارد و از پس هزینه اجاره منزل و نیز هزینه‌‍‌های معیشتی بر نمی‌آید برای شرکت در کلاس‌های آنلاین احتیاج به گوشی داشتند. خیریه از طریق یکی از دوستان خیر گوشی مورد نیاز این دو دانش‌آموز را تهیه کرد و خانواده‌ را هم تحت حمایت مالی قرار داد.