بایگانی دسته بندی برای خانواده مددجو

هدیه

هدیه

یکی از دوستان خیریه چند دست لباس نو را به خیریه اهدا کرد و قرار هست همکاران ما این لباس‌ها را بین مددجویان عزیزمان توزیع کنند.😊 🌺حس خوب مهربانی🌺 📣پرداخت سریع با شماره‌گیری:#29*7*733* #بانک_تجارت_ به…
قربانی

قربانی

#گزارش_مهربانی 🌺 قربانی با حمایت شما نیکوکاران و همراهان عزیز 2 راس گوسفند درماه رمضان،در مجموع به مبلغ 32 میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند قربانی شد 🌱 #اهدای_گوشت 🌱 # حس خوب مهربانی 5859837000462453
قربانی

قربانی

#گزارش_مهربانی 🌺 قربانی با حمایت شما نیکوکاران و همراهان عزیز 1 راس گوسفند درماه شعبان ، به مبلغ 20 میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند قربانی شد 🌱 #اهدای_گوشت 🌱 # حس خوب مهربانی 5859837000462453
صدقات

صدقات

برای پرداخت صدقات می توانید از طریق زیر اقدام کنید ؛ *۷۳۳*۷*۲۹# 5859837000462453 🌺حس خوب مهربانی
پرداخت ماهانه

پرداخت ماهانه

#پرداخت_ماهانه #دانشجو#خانواده ✍️مستمری ماهانه مددجویان تحت‌پوشش ‌خیریه در این هفته به حسابشان واریزشد😊 مستمري هر كدام از مددجوها، با توجه به شرایط آنها تعیین و در اواخر هرماه به حسابشان واریز می‌شود. 📢شما هم‌ می‌توانید…